Aktieägarna har varit aktivt engagerade i XNK Therapeutics sedan starten 2012 och har var och en bidragit med såväl sin unika kompetens som investering av egna medel. Trots begränsat med riskkapital har företaget fört sin ledande läkemedelskandidat CellProtect till fas II. För att påskynda utvecklingen av CellProtect har XNK Therapeutics beslutat att inleda en finanseringsrunda.

För mer information, kontakta CEO Johan Liwing (johan.liwing@xnktherapeutics.com).