Årsstämma 2022

Aktieägarna i XNK Therapeutics AB (publ), org.nr 556894–6601, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022 kl. 15.00 i konferenslokal Yalow, Alfred Nobels allé 8, plan 9, Huddinge. 

Extra Bolagsstämma April 2022

Aktieägarna i XNK Therapeutics AB (publ), org.nr 556894-6601 (”Bolaget” eller ”XNK”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 april 2022. Med anledning av Covid-19 har…