XNK Therapeutics grundades 2012 och är ett av pionjärföretagen inom cellterapi. XNK Therapeutics inriktar sig på cancerbehandling genom att utveckla nya cellbaserade behandlingar med autologa NK-celler. Verksamheten har en solid bas i grundarnas omfattande expertkunskaper på området.

Aktieägarna har hela tiden varit aktivt engagerade i företaget och var och en har bidragit med sin unika kompetens. Detta har skapat en företagskultur som bygger på aktivt engagemang och deltagande, där både företagets framgång och patienternas bästa är centrala. XNK Therapeutics har utvecklat sin teknikplattform genom att aktivt delta i offentlig-privata partnerskap. Hittills har XNK Therapeutics viktigaste akademiska forskningspartners varit Karolinska Institutet och KTH.