Vill du jobba med cellterapi? Vi söker personer med kunskap och intresse. Vår företagskultur bygger på våra aktieägares aktiva engagemang och deltagande, där var och en bidrar med sin unika kompetens. Om du är intresserad av att jobba hos XNK Therapeutics, skicka ditt cv och ett personligt brev till  career@xnktherapeutics.com.

XNK Therapeutics är ett företag inom klinisk cellterapi med fokus på prevention och behandling av cancer genom utveckling av nya NK-cellbaserade terapier. Företaget har etablerat sig som ledande inom klinisk utveckling och tillverkning av autologa NK-cellbaserade läkemedel med sin egenutvecklade teknikplattform. Plattformstekniken och den ledande autologa läkemedelskandidaten CellProtect har utvärderats i den första kliniska fas I/II-prövningen på människa. Läkemedlet förutses bli en viktig komponent i framtidens strategier för cancerbehandling. XNK Therapeutics har sitt huvudkontor i Stockholm.