Johan Liwing
Johan Liwing
VD

Johan Liwing har över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-sektorn, både i Sverige och internationellt. Under sina 13 år hos Janssen (Johnson & Johnson) hade han olika befattningar med ökande ansvar inom ekonomi, försäljning och marknadsföring samt observationsforskning. I sin senaste befattning som Global Senior Director hos Janssen ansvarade han för att utveckla användningen av observationsdata. Johan Liwing har även arbetat för Roche samt inom andra områden utanför life science-sektorn, bland annat finans och teknik.

Hans Ericson
Hans Ericson
Ekonomichef

Hans Ericson har över 20 års erfarenhet från internationell företagsverksamhet och börsnoterade företag och dokumenterad ledningserfarenhet inom ekonomistyrning och företagsekonomi. Han har haft ett antal ledande befattningar, främst hos Ericsson och Elekta, där han länge var koncerncontroller. Hans har även varit konsult och haft uppdrag inom olika områden, både för nystartade företag och för stora forskningsorganisationer som RISE.

Johan Aschan
Johan Aschan
Medicinsk chef

Dr Aschan tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet (KI) 1985 och doktorerade i klinisk immunologi vid KI 1994. Han har bred erfarenhet från området allogen stamcellstransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och från olika ledande funktioner inom hematologi och onkologi hos Janssen.

Markus Thor
Markus Thor
Affärsutvecklingschef

Markus Thor har över 25 års erfarenhet av life science-branschen och tidigare ledande befattningar inkluderar Vice President & Head of Business Development på Biovitrum AB, Chief Business Officer på Kancera AB och Senior Investment Advisor på Business Sweden. Han har strukturerat och förhandlat en rad internationella strategiska affärsavtal såsom in- och utlicensieringar, företagsförvärv och olika FoU-samarbeten. Thor har en MBA från Stockholms Handelshögskola och en MSc i kemi från University of Umeå.