XNK Therapeutics är en ständigt växande organisation med för närvarande cirka 20 anställda och konsulter.

De personer som arbetar inom XNK Therapeutics är uppdelade inom fyra områden, R&D och produktion, under ledning av en CSO; klinisk utveckling och regulatory affairs, under ledning av en CMO; affärsutveckling inklusive nya indikationer, under ledning av en CIO samt Finans och övrig administration, under ledning av en CFO. I tillägg till detta finns en kvalitetsfunktion som är under uppbyggnad som idag leds av en Senior QA Manager.