Gunnar Mattsson
Gunnar Mattsson
Ordförande

Gunnar Mattsson är sedan 1994 partner i Advokatfirman Lindahl, en av Sveriges största advokatbyråer. Han var chef för Lindahls life science-praktik 2009–2014. Gunnar är internationellt erkänd som ledande jurist inom life science och har omfattande erfarenhet som styrelseledamot i statliga och privata företag inom läkemedel och bioteknik.

Lena Degling Wikingsson
Lena Degling Wikingsson
Styrelseledamot

Lena Degling Wikingsson är apotekare med en doktorsexamen i läkemedelsvetenskap. Hon har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, har tidigare varit vd för Independent Pharmaceutica AB och Avaris AB, icke-exekutiv styrelseledamot hos Avaris AB, haft befattningar vid SBL Vaccines, Accuro Immunology och arbetat som bioteknikutvärderare på Läkemedelsverket. Hon har bred erfarenhet inom tillsynsområdet och inom utveckling av biologiska läkemedel och vacciner. Lena Degling Wikingsson är i dag icke-exekutiv styrelseledamot i Simplexia och vd för Dilafor AB.

Agneta Edberg
Agneta Edberg
Styrelseledamot

Agneta Edberg har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-sektorn. Hon har varit vd för Mylan AB och för den svenska läkemedelsförsäkringen och har haft ledande befattningar hos Pfizer, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson). Agneta Edberg har varit styrelseordförande i Immunicum AB, ett företag inom immunonkologi som är listat på Stockholmsbörsen. Hon är även styrelseordförande i Idogen AB och ledamot i styrelsen för Vinnova-projektet CAMP, Centre for Advanced Medical Products. Sedan 2020 sitter hon i styrelsen för Vinnovas kompetenscentrum NextGenNK, som har fokus på utveckling av nästa generationens NK-cellbaserade immunterapier.

Hans-Gustaf Ljunggren
Hans-Gustaf Ljunggren
Styrelseledamot

Hans-Gustaf Ljunggren (MD, FD) är professor vid Karolinska Institutet, grundare av Centrum för infektionsmedicin och tidigare dekanus för forskning vid Karolinska Institutet. Han har en lång bakgrund inom NK-cellrelaterad forskning, bland annat om NK-cellbaserad immunterapi mot cancer. Sedan 2020 är han direktör för Vinnovas kompetenscentrum NextGenNK, som har fokus på utveckling av nästa generationens NK-cellbaserade immunterapier. Han sitter i flera styrelser och SAB:er inom området cancerimmunterapi. Han är ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.