Studiefynd

Tidigare studier har visat att när autologa NK-celler från patienter med multipelt myelom expanderas och aktiveras ex vivo under lång tid ger detta signifikant större cytotoxisk aktivitet mot autologa tumörceller jämfört med korttidsaktiverade autologa NK-celler (Alici, Sutlu et al. 2008). Vidare har NK-cellbaserad behandling av multipelt myelom i djurmodeller rapporterats vara effektiv (Alici, Konstantinidis et al. 2007). Efter optimering av förfarandet för expansion av NK-celler i en sluten automatiserad bioreaktor med komponenter av klinisk GMP-kvalitet var alla krav uppfyllda för godkännande från Läkemedelsverket (EudraCT: 2010-022330-83) och etikkommittéerna (EPN: 2013/490-32) för att inleda, den första kliniska fas I/II-prövningen på människa, ACP-001 (Sutlu, Stellan et al. 2010, Sutlu and Alici 2011). De expanderade cellerna uppfyller helt EU:s bestämmelser för läkemedel för avancerad terapi.

Historik

XNK Therapeutics tekniska plattform bygger på Karolinska Institutets världsledande forskning om NK-celler. Multipelt myelom är den ledande indikationen för CellProtect.

2011

Cellterapikonsortiet grundas​

vinnova
2012

XNK Therapeutics (dåvarande CellProtect Nordic Pharmaceuticals) ​grundas​

2014

Patent beviljat för NK-cellexpansion i USA och Kina​

2017

Patent beviljas i USA för en metod för behandling av multipelt myelom med expanderade NK-celler​

2018

ODD-status beviljas av EMA​

ema
2019

Patent för expansion av NK-celler beviljas i EU och Japan​

2020

XNK Therapeutics ansluter sig till NextGenNK-konsortiet​

nextgennk
2020

Johan Liwing utses till vd​

Johan Liwing
2020

Rapportering av resultat från den första kliniska fas I/II-prövningen på människa och planering av kliniska fas II-prövningar börjar planeras​

2020

Forsknings-samarbete inleds med Cellect Biotechnology​

cellect
2020

Ansökan om ODD-status till FDA​

fda
2021

XNK samarbetar med KI kring Fas2 studie i MM med support från Sanofi

2021

Privata investeringar på 64 miljoner kronor​

2021

Dr Johan Aschan utses till marknadschef och Michael Uhlin till strategichef​

2021

Första patienten rekryteras till fas II-kombinationsprövningen​