XNK Therapeutics ledande läkemedelskandidat är CellProtect, autologa NK-celler med ökad tumördödande kapacitet som expanderats och aktiverats ex vivo.. 

Eftersom CellProtect är ett läkemedel baserat på autologa NK-celler kan det användas som tilläggsbehandling till aktuell klinisk praxis och/eller i kombination med andra behandlingar för att potentiellt förstärka den kliniska effekten. CellProtect har en väldokumenterad säkerhetsprofil. Läkemedlet har beviljats status som särläkemedel (ODD, Orphan Drug Designation) i USA av United States Food and Drug Administration (FDA) samt i Europeiska unionen av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Terapiområden

Multipelt myelom

Multipelt myelom är den tredje vanligaste hematologiska maligniteten i världen och XNK Therapeutics primära mål för CellProtect. Behandlingen av multipelt myelom har förbättrats under de senaste 20 åren genom utveckling och lansering av nya, effektivare läkemedel. Trots detta är multipelt myelom i de flesta fall en dödlig sjukdom, och det finns därför behov av nya behandlingar. 

Andra områden

CellProtect har potential att bli en central komponent i morgondagens metoder för behandling av cancer. XNK Therapeutics utvärderar just nu ytterligare ett antal möjliga terapiområden för CellProtect.

Uppföljningsstudier

En klinisk fas II-prövning där CellProtect kombineras med en antikropp mot cancer påbörjades i början av 2021. Även andra prövningar med andra upplägg pågår.