Nuvarande status av klinisk utveckling för MM

Multipelt myelom
Preklinisk fas
Fas I
Fas II
Fas III
Godkännande
ACP - 001Monoterapistudie (konsolidering)
Fullbordad FIH Fas I/II
ISA-HC-NK​Kombinationsstudie (konsolidering)
Pågående Fas II-studie