XNK Therapeutics vision är att utveckla en bred plattformsteknologi för NK-cellbaserade terapier som bygger på en patentskyddad metod för att expandera och aktivera patientens egna NK-celler.

XNK Therapeutics vision är att utveckla en bred plattformsteknologi för NK-cellbaserade terapier som bygger på en patentskyddad metod för att expandera och aktivera patientens egna NK-celler.