Företaget äger tillgångar som har samband med prövningsläkemedlet och dess tillverkningsteknik. Tillverkningsprocessen för CellProtect innefattar ett unikt slutet system för utveckling av prövningsläkemedlet, som är baserat på autologa NK-celler.

Processen innefattar en selektiv expansion och aktivering av NK-celler från perifert blod från patienter med cancer. Produkten framställs på mindre än tre veckor. NK-cellprodukten levereras till klinik vid behov. På kliniken tinas produkten och infunderas till patienten utan ytterligare beredning. Produkten har visat sig ha en hållbarhet på upp till 10 år i flytande kväve. XNK Therapeutics tillgångar skyddas av patent i USA, Europa och vissa andra jurisdiktioner. Ytterligare patentansökningar har lämnats in. Den patentskyddade tekniken och prövningsläkemedlet har testats i en första klinisk fas I/II-prövning på människa.