NK-celler är centrala immunceller och har i huvudsak två viktiga funktioner i kroppen; dels att själva döda virusinfekterade celler samt cancerceller, dels att interagera med andra celler i samband med immunsvar. NK-cellerna har lätt att känna igen virusinfekterade celler och tumörceller, vilket gör att NK-celler är en viktig del av kroppens primära skydd mot cancer.

Sedan XNK Therapeutics grundades [2012] har företaget utvecklat en egen plattformsteknologi och den autologa läkemedelskandidaten, CellProtect, specifikt riktad mot cancer, särskilt i sådana fall där allogena cellprodukter inte är lätta att använda. Den första indikationen som utvärderas i kliniska studier är multipelt myelom, men XNK ser goda möjligheter att utvärdera CellProtect för behandling av ytterligare en rad cancerindikationer

XNK Therapeutics har identifierat flera nya cancerindikationer, både i hematologiska och solida tumörer, där CellProtect potentiellt skulle kunna vara effektiv som behandling, antingen som monoterapi eller i kombination med antikroppar. Parallellt med planerade och pågående kliniska studier i multipelt myelom, har XNK Therapeutics för avsikt att fortsätta utvärdera ett antal potentiella nya cancerindikationer i prekliniska studier.