XNK:s patentportfölj är en viktig tillgång för företaget och innebär ett avgörande hinder för konkurrenter att kopiera och kommersialisera Bolagets teknologi.

En stark patentportfölj är dessutom en förutsättning för framtida potentiella licenser och partnerskap. Den starka patentsituationen möjliggör också för XNK att behålla ett försprång till potentiella framtida konkurrenter och för att säkra värdet i företaget.

XNK Therapeutics plattformsteknologi skyddas av tre patentfamiljer och företaget arbetar aktivt för att ytterligare bredda skyddet med fler patent.