Den 9 april 2024 försattes XNK Therapeutics AB, org.nr 556894-6601, i konkurs av Södertörns tingsrätten. Advokaten Anders Svensson Clark är utsett som konkursförvaltare. Konkursförvaltaren avser nu att sälja bolagets rörelse och/eller tillgångar.

Om du vill lägga ett bud på bolagets rörelse och/eller tillgångar, vänligen kontakta anders.svensson.clark@se.dlapiper.com och therese.isaksson@se.dlapiper.com. Kontakta också oss om du har några frågor kring konkursen.