Gunnar Mattsson
Gunnar Mattsson
Ordförande

Gunnar Mattsson är sedan 1994 partner i Advokatfirman Lindahl, en av Sveriges största advokatbyråer. Han var chef för Lindahls life science-praktik 2009–2014. Gunnar är internationellt erkänd som ledande jurist inom life science och har omfattande erfarenhet som styrelseledamot i statliga och privata företag inom läkemedel och bioteknik.

David Berglund
David Berglund
Styrelseledamot

David Berglund, MD, PhD, MBA, är docent i immunologi vid Uppsala universitet. Han har publicerat mer än 40 fackgranskade artiklar inom bland annat transplantationsimmunologi, onkologi, transfusionsmedicin och biomaterial. David har även genomgått klinisk utbildning i transplantationskirurgi och rekonstruktiv plastikkirurgi vid Uppsala universitetssjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. Han har arbetat med läkemedelsutveckling i över tio år med fokus på strategiskt ledarskap i både nybildade och väletablerade läkemedelsföretag. David har en MBA från New York University Stern School of Business där han inriktade sig på företagsfinansiering och ledarskap vid organisationsförändringar.

Lena Degling Wikingsson
Lena Degling Wikingsson
Styrelseledamot

Lena Degling Wikingsson är apotekare med en doktorsexamen i läkemedelsvetenskap. Hon har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, har tidigare varit vd för Independent Pharmaceutica AB och Avaris AB, icke-exekutiv styrelseledamot hos Avaris AB, haft befattningar vid SBL Vaccines, Accuro Immunology och arbetat som bioteknikutvärderare på Läkemedelsverket. Hon har bred erfarenhet inom tillsynsområdet och inom utveckling av biologiska läkemedel och vacciner. Lena Degling Wikingsson är i dag icke-exekutiv styrelseledamot i Simplexia och vd för Dilafor AB.

Ted Fjällman
Ted Fjällman
Styrelseledamot

Ted Fjällman är partner i Flerie Invest, ett europeiskt investmentbolag som satsar på företag inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Bolaget har över 20 företag i sin portfölj, bland annat i USA, Storbritannien och Sverige. Ted har varit VD och styrelseledamot i flera olika bioteknikföretag med verksamhet inom en rad områden, bland annat immunologi, onkologi samt utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel. Han har en doktorsexamen i bioteknik och immunologi från University of Guelph i Kanada och delar sin tid mellan Storbritannien, Sverige och Schweiz.

Hans-Gustaf Ljunggren
Hans-Gustaf Ljunggren
Styrelseledamot

Hans-Gustaf Ljunggren (MD, FD) är professor vid Karolinska Institutet, grundare av Centrum för infektionsmedicin och tidigare dekanus för forskning vid Karolinska Institutet. Han har en lång bakgrund inom NK-cellrelaterad forskning, bland annat om NK-cellbaserad immunterapi mot cancer. Sedan 2020 är han direktör för Vinnovas kompetenscentrum NextGenNK, som har fokus på utveckling av nästa generationens NK-cellbaserade immunterapier. Han sitter i flera styrelser och SAB:er inom området cancerimmunterapi. Han är ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Stephen Wooding
Stephen Wooding
Styrelseledamot

Stephen Wooding, MB, BS, BSC, FFPM, MBA, har en lång karriär bakom sig inom läkemedelsutveckling. Han har följt flera läkemedel från innovationsstadiet, genom hela utvecklingsprocessen fram till marknadslanseringen. Han gjorde sin AT-tjänst vid S:t Bartholomews sjukhus i London och efter sex år inom den offentliga vårdsektorn gick han över till läkemedelsindustrin, där han spenderade närmare 30 år på Johnson & Johnsons läkemedelsdivision Janssen. Han arbetade inledningsvis med forskning och utveckling, han gick sedan vidare till affärssidan och senare vidare till marknadssidan där han i Janssens globala ledningsgrupp till slut kom att delta i arbetet med att utveckla företagets market access-funktion. Stephen har en ledande ställning i konsultbolaget Edipol Pharmaceutical Consulting Ltd  där han fått uppdraget att som vetenskaplig chef (CSO) bistå två nyetablerade företag med läkemedelsutveckling.