Johan Aschan
Johan Aschan
Senior Medicinsk Rådgivare

Dr Aschan tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet (KI) 1985 och doktorerade i klinisk immunologi vid KI 1994. Han har bred erfarenhet från området allogen stamcellstransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och från olika ledande funktioner inom hematologi och onkologi hos Janssen.

Gunilla Enblad
Gunilla Enblad
Vetenskaplig rådgivare

Dr. Gunilla Enblad är professor i onkologi vid Uppsala universitet och sedan 2013 senior konsult vid Uppsala universitetssjukhus. Hon har arbetat som onkolog med utbildning och som specialist vid Institutionen för onkologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan 1988. Hennes forskningsområden omfattar kliniska och tumörbiologiska studier av malignt lymfom, samt immunterapi med kliniska studier av chimära antigenreceptor T-celler. Hon är författare till mer än 170 vetenskapliga publikationer, litteraturöversikter och bokkapitel. Sedan 2019 är hon ordförande i regionalt cancercentrums CAR T-cellsgrupp och sedan 2013 ledamot i Cancerfondens styrelse. Hon är suppleant i styrelsen för institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Sedan 2017 är hon även medlem i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Ola Landgren
Ola Landgren
Vetenskaplig rådgivare

Ola Landgren är professor i medicin samt chef för programmen för myelom och experimentell behandling vid Sylvester Comprehensive Cancer Center vid University of Miami. Han har tidigare varit chef för myelomavdelningen vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York samt, innan dess, chef för myelomsektionen vid cancerinstitutet vid National Institutes of Health i Bethesda, Maryland, USA. Ola tog sin läkar- och doktorsexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Johan Lund
Johan Lund
Vetenskaplig rådgivare

Johan Lund är för närvarande chef för myelomsektionen vid Karolinska Universitetssjukhusets hematologienhet. Han tog sin examen i medicin vid Göteborgs universitet och disputerade i hematologi vid Karolinska Institutet.

Rizwan Romee
Rizwan Romee
Vetenskaplig rådgivare

Dr. Rizwan Romee är lektor i medicin vid Harvard Medical School samt ledare för transplantationsprogrammet med haploidentiska donatorer vid Dana Farber Cancer Institute (DFCI), Boston. Han är driver Romee-laboratoriet för genmanipulation och behandling med NK-celler vid DFCI. Forskningen vid Romee-laboratoriet är inriktad på genetisk manipulering av naturliga mördarceller (NK-celler) från människa för att förbättra deras tumörhämmande funktion och samtidigt modulera den starkt immunreglerande tumörmikromiljön (TME). Han leder för närvarande det överbryggande NK-cellsprogrammet vid DF/Harvard Cancer Center som utvärderar minnesliknande NK-celler när de kombineras med immunmodulatoriska medel hos patienter med framskridna maligniteter såsom återfall av AML och MDS efter stamcellstransplantation, MRD+ multipelt myelom (i kombination med CD38-ARM) och huvud- och halscancer (i kombination med CTLA-4 blockad/ipilimumab och IL-15 super-agonist).

Fredrik Schjesvold
Fredrik Schjesvold
Vetenskaplig rådgivare

Fredrik Schjesvold är chef för Oslo Myeloma Center, chef för norska myelomföreningen, ordförande för Nordic Myeloma Study Group samt medlem i styrelsen för European Myeloma Network. Han är nationell försöksledare för 36 kliniska prövningar vid multipelt myelom och huvudprövare för fyra akademiska forskningsprojekt. Han är medförfattare till ESMO- och IMWG-riktlinjerna samt huvudförfattare till de norska myelomriktlinjerna.