XNK ser strategiska samarbeten som en viktig komponent för bolagets kontinuerliga utveckling och lärande och en förutsättning för att fortsätta befinna sig i NK-cellsfältets framkant. Via samarbeten tillförs bolaget nya idéer, kompletterande förmågor och kapacitet samt värdefull erfarenhet som i slutändan kommer patienterna tillgodo i form av kvalitativa produkter. För att komplettera vår redan starka interna vetenskapliga och kliniska expertis så samarbetar vi aktivt med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset både inom prekliniska och kliniska projekt. Vi samarbetar också med andra läkemedelsbolag i utvärderingen av evencaleucel i kombination med CD38-antikroppen isatuximab.

På XNK är vi alltid öppna att diskutera nya vetenskapliga och kommersiella samarbetsmöjligheter.

Kontakt: partnering@xnktherapeutics.com