Johan Liwing
Johan Liwing
VD

Johan Liwing har över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-sektorn, både i Sverige och internationellt. Under sina 13 år hos Janssen (Johnson & Johnson) hade han olika befattningar med ökande ansvar inom ekonomi, försäljning och marknadsföring samt observationsforskning. I sin senaste befattning som Global Senior Director hos Janssen ansvarade han för att utveckla användningen av observationsdata. Johan Liwing har även arbetat för Roche samt inom andra områden utanför life science-sektorn, bland annat finans och teknik.

Hugo Petit
Hugo Petit
Chief Financial Officer

Hugo Petit har över 18 års erfarenhet av CFO roller inom både noterade och onoterade tillväxtbolag och främst inom life science. Tidigare positioner inkluderar CFO i MedCap AB och OxThera AB. Hugo har också arbetat flera år som managementkonsult på McKinsey & Company. Han har en magisterexamen i organisations- och beteendevetenskap från Netherlands Military Academy i Breda, Nederländerna och en MBA från Uppsala Universitet.

Peter Hovstadius
Peter Hovstadius
Medicinsk chef

Dr. Peter Hovstadius tog sin läkarexamen vid Uppsala Universitet 1992, är specialiserad inom klinisk farmakologi och doktorerade i läkemedelsutveckling inom cancer 2005. Han har varit Medical Director vid flera global forskningsintensiva läkemedelsbolag, inklusive Roche, MSD och Novartis. Han har gedigen erfarenhet inom läkemedelsutveckling inom onkologi och har varit delaktig i lansering av över 20 nya läkemedelsprodukter. Dr Hovstadius kommer närmast från Novartis Nordics där han under 8 år varit Chief Scientific Officer.

Anna-Karin Maltais
Anna-Karin Maltais
Forsknings- och Utvecklingschef

Anna-Karin Maltais tog sin doktorsexamen inom immunologi vid Karolinska Institutet 2006. Sedan dess har hon innehaft ledande positioner i större och mindre organisationer inom främst R&D men också affärsutveckling. Anna-Karin kommer närmast från Chiesi Farmaceutici S.p.a., ett globalt läkemedelsbolag aktivt inom flera terapiområden, där hon var Head of CMC, Biotech Research and Product Development, Global Rare Diseases.

Markus Thor
Markus Thor
Affärsutvecklingschef

Markus Thor har över 25 års erfarenhet av life science-branschen och tidigare ledande befattningar inkluderar Vice President & Head of Business Development på Biovitrum AB, Chief Business Officer på Kancera AB och Senior Investment Advisor på Business Sweden. Han har strukturerat och förhandlat en rad internationella strategiska affärsavtal såsom in- och utlicensieringar, företagsförvärv och olika FoU-samarbeten. Thor har en MBA från Stockholms Handelshögskola och en MSc i kemi från University of Umeå.

Camilla Kihlman Larsson
Camilla Kihlman Larsson
Head of Clinical Manufacturing and Engineering

Camilla Kihlman Larsson har över 25 års erfarenhet från life science. Hon har omfattande kunskap inom tillverkning, projektledning, GMP, riskanalys och kvalitetskontroll. I tidigare roller har hon ansvarat för bland annat uppgradering av tillverkningsenhet, lett produktionsaktiviteter för förpackningsenhet, lager och dispension, ombyggnad av QC laboratorium och installation och validering av utrustning och riskanalys. Hon kommer närmast från AFRY som senior projektledare vid blag såsom AstraZeneca, SHL-group och XNK Therapeutics.

Linda Brink
Linda Brink
Head of QA

Linda Brink har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom områden såsom processutveckling, tillverkning och QA. Hon har en gedigen erfarenhet från att ha byggt kvalitetssystem och cellodling i kommersiell skala. Tidigare positioner inkluderar Director of QA Internal Manufacturing vid SOBI och flera seniora QA-roller vid AstraZeneca och Sobi. Linda Brink har en MSc i Bioteknologi från KTH, Stockholm.