• Clinical study published regarding
    XNK Therapeutics’ NK cell-based product

XNK Therapeutics

Individuellt anpassad NK-cellterapi

XNK Therapeutics AB är ett immunterapiföretag som fokuserar på behandling och prevention av cancer genom att utveckla nya NK-cellbaserade terapier. Företagets teknikplattform och ledande autologa läkemedelskandidat, CellProtect, har idealiska egenskaper för målinriktning på olika cancerformer, även där allogena cellprodukter är mindre användbara. Läkemedlet förutses bli en viktig komponent i framtidens strategier för cancerbehandling. 

Produkt

Företaget äger tillgångar som har samband med prövningsläkemedlet och dess tillverkningsteknik. Tillverkningsprocessen för CellProtect innefattar ett unikt slutet system för utveckling av prövningsläkemedlet, som är baserat på autologa NK-celler.

Klinisk prövning

XNK Therapeutics ledande läkemedelskandidat är CellProtect, autologa NK-celler med ökad tumördödande kapacitet som expanderats och aktiverats ex vivo..