• XNK03 i Urothelial Cancer: Intervju med Dr. Anders Ullén vid Karolinska Universitetssjukhuset

  • XNK Therapeutics receives GMP manufacturing license

  • XNK Therapeutics Enters into Research Agreement with Global Pharma Company

  • KONKURS

    Den 9 april 2024 försattes XNK Therapeutics AB, org.nr 556894-6601, i konkurs av Södertörns tingsrätten.

XNK Therapeutics

Individuellt anpassad NK-cellterapi

XNK Therapeutics AB är ett immunterapiföretag som fokuserar på behandling och prevention av cancer genom att utveckla nya NK-cellbaserade terapier. Företagets teknikplattform och ledande autologa läkemedelskandidat, CellProtect, har idealiska egenskaper för målinriktning på olika cancerformer, även där allogena cellprodukter är mindre användbara. Läkemedlet förutses bli en viktig komponent i framtidens strategier för cancerbehandling.